ASTRONOMICKÁ JENOTKA

Astronomická jednotka se značí 1 AU
z anglického astronomic unit.
Představuje střední vzdálenost Země od Slunce

1 AU = 149 597 870 km

měření vzdáleností