Mars Surveyor program

Vypuštěn z misu Canaveral raketou Delta II. 7.11.1996. Nyní sonda obíhá kolem Marsu každé 2 hodiny a pořizuje fotografie povrchu. Nyní se využívá jako komunikační stanice mezi moduly umístěnými na povrchu Marsu a Zemí (2000 - 2003)

Pathfinder

Mise Pathfinder je programem NASA a skládá se z nepohyblivé části a pojízdného vozítka, známého jako Sojuner. Cílem mise je ověřit použití automaticky pilotovaných sond a komunikace mezi vozítkem (rover) a přistávacím modulem (lander) a mezi přistávacím modulem a Zemí. Dále také testování zobrazovacích zařízení a senzorů. Program Pathfinder a Mars Surveyor slouží k pořizování obrázků z velké i malé vzdálenosti, poznávání vlastností atmosféry Marsu, jeho povrchu pro pozdější mise s lidskou posádkou. Mars Pathfinder byl vypuštěn 4.12.1996 a úspěšně dosedl na povrch Marsu 4.7.1997.