Země je třetí planetou od Slunce, kroužící v průměrné vzdálenosti 150 milionů kilometrů. Slunce se nachází asi 25000 světelných let od středu naší domovské Galaxie. Nám nejbližší velká galaxie v souhvězdí Andromedy je vzdálena 2 miliony světelných let

Na první pohled se zdá, že se planeta Země nepohybuje. Opak je pravdou. Už řečtí filozofové objevili, že se všechna vesmírná tělesa pohybují po vymezených drahách. Naše planeta obíhá kolem Slunce rychlostí 30 km/s a navíc se otáčí kolem své osy jedenkrát za den. Země oběhne Slunce přibližně za jeden rok, 365,26 dne. Obíhá tak společně s ostatními planetami, kometami a asteroidy. Slunce s těmito objekty nazýváme Sluneční soustavou.

Dlouho se lidé domnívali, že Země je středem vesmíru, později Slunce a Sluneční soustava. Postupem času však seznáváme, že vesmír nemá žádný „střed kolem něhož se vše točí“, žádný počátek souřadnic.(podrobnější rozebrání této problematiky viz kosmologie)

Slunce a Sluneční soustava neleží uprostřed naší galaxie ale na okraji, periferii. Galaxie představuje velké množství hvězd a hvězdných soustav spojených v jeden celek. Všechny hvězdy které vidíme na obloze patří naší galaxii, nazývané Mléčná dráha. Pokud se zaměříme na souhvězdí Andromeda, uvidíme mlhavou skvrnku elipsovitého tvaru. Jedná se o jinou galaxii podobnou té naší vzdálenou asi 2 miliony světelných let. Kromě Galaxie v Andromedě je v kosmickém prostoru rozprostřeno mnoho galaxií, které jsou různě velké, různě nakloněné vzhledem k nám a v jiných vzdálenostech (až nekolik desítek milionů světelných let).

Sluneční soustava galaxie