PARSEK

zkratka slov „paralaxa“ a „secunda“
Představuje vzdálenost z níž je úsečka o délce 1 AU vidět pod úhlem 1 obloukové vteřiny.

1 pc = 206 256 AU
1 pc = 3,26 ly = 3,1.1016 m

měření vzdáleností