Několik vybraných vesmírných sond, díky kterým vědci získali cenné informace o Sluneční soustavě.


1959 - 1988 ¦ 1989 - 1996 ¦ 1997 - současnost ¦ na začátek

Luna 2 Dopad na Měsíc v roce 1959 (SSSR)
Luna 3 První snímky z odvrácené strany Měsíce, 1959 (SSSR)
sondy Mariner
obrázek program Apollo
Pioneer 10 byla první sonda která prozkoumala Jupiter v roce 1973. Pioneer 11 následoval v roce 1974 a poté se jako první sonda přiblížil k Saturnu. Sondy Pioneer učinily první průlet pásmem asteroidů a měřily Jupiterovo mohutné magnetické pole. Průlet polem asteroidů proběhl bez problémů, ale sondy byly téměř spáleny magnetickým polem Jupiteru. Informace získané těmito sondami velmi přispěly při konstrukci sond Voyager. Komunikace Pioneeru 11 se Zemí skončila v roce 1995, Pionneru 10 v roce 1997. Obě sondy míří do mezihvězdného prostoru. Protože jsou to první sondy vyslané člověkem ze Sluneční soustavy, nesou zlaté destičky se zprávou pro případné mimozemské civilizace.
Veněra 7 První sonda, která odeslala data o povrchu jiné planety. Venuše 1970 (SSSR)
Veněra 9 Měkké přistání na Venuši, obrázky z povrchu. 1975 (SSSR). První sonda, která přistála na jiné planetě.
Pioneer Venus Pořídil velmi kvalitní snímky povrchu Venuše z oběžné dráhy. 1978
sondy Viking
sondy Voyager
Phobos 2 vesmírné sondy vypuštěné SSSR v roce 1988. První skončila neúspěšně. Druhá odeslala několik snímků měsíce Marsu.

1959 - 1988 ¦ 1989 - 1996 ¦ 1997 - současnost ¦ na začátek

Giotto Vypuštěno raketou Ariane-1 ESA 2.7.1985. Sonda prolétla ve vzdálenosti pouhých 540 km ± 40 km (!) od jádra Halleyovy komety. Sonda, která nesla mnoho přístrojů včetně barevné kamery odeslala množství důležitých dat než byla požkozena částicemi prachu letícími vysokou rychlostí. V roce 1990 byla sonda Giotto znovu aktivována a některé přístroje byly opět uvedeny do provozu. V roce 1992 byla sonda úspěšně přesměrována a provedla přiblížení ke kometě Grigg-Skjellerup.
Magellan.Vypuštěn v roce 1989. Sonda zmapovala 98% povrchu Venuše pomocí radaru s více než 300 metrovým rozlišením. a zmapovala gravitační pole planety.
Galileo.Vypuštěn 12.10.1989. Sonda určená k pozorování Jupiteru z oběžné dráhy. Galileo učinil pozorování Jupiterových měsíců a analýzu svrchní vrstvy atmosféry této planety. Sonda také odeslala k Zemi obrázky asteroidů při cestě k Jupiteru. Galileo je stále na oběžné dráze kolem Jupiteru a zkoumá největší měsíce Jupiteru: Ganymed, Europu, Callisto.
Hubbleův vesmírný teleskop
Ulysses. Vypuštěn v říjnu 1990 aby prozkoumal póly Slunce. Po přiblížení k Jupiteru byl naveden na oběžnou dráhu kolmou na dráhu Země, kde obíhá ve vzdálenostech 5,2 AU až 1,5 AU kolem Slunce. Sonda umožňuje lepší pochopení magnetického pole Slunce a dalších pochodů na povrchu Slunce.
Mars observer Sonda určená k pořizování záběrů z oběžné dráhy kolem Marsu. Vypuštěna 1992. Kontakt se sondou přerušen. Mise neúspěšná.
Wind. Po vypuštění NASA 1.11.1994 byl satelit naveden do stabilního gravitačního bodu mezi Zemí a Sluncem a tím tak vědcům umožnil vinikající pozorování slunečního větru. Hlavním cílem této mise je zkoumat hmotnost, rychlost a energii slunečního větru a jeho chování v blízkosti Země. Vzdálenost satelitu od Slunce se postupně mění.
NEAR. Setkání s asteroidy blízkými Zemi (Near Earth Asteroid Rendezvous). Tato mise umožnila odpovědět základní otázky týkající se asteroidů a komet blízkých Zemi. Sonda byla vypuštěna 17.2.1996 a dosáhla oběžné dráhy planetky Eros v lednu roku 1999. Během neustálého přibližování probíhá výzkum této nejsledovanější planetky.

1959 - 1988 ¦ 1989 - 1996 ¦ 1997 - současnost ¦ na začátek

Mars surveyor program
Cassini Spojený projen NASA,ESA. Cassini vypuštěn 15.10.1997. Nejprve provedl 2 oběhy kolem Venuše, jeden kolem Země a jeden kolem Jupiteru pro získání rychlosti. Sonda doletí k Saturnu 1.7.2004. Po uvedení na oběžnou dráhu se sonda Huygens, která je součástí sondy Cassini oddělí a prozkoumá atmosféru Titanu. Po ukončení programu Huygens bude sonda Cassini obíhat asi 3 roky kolem Saturnu s cílenými přiblíženími k Titanu a dalším měsícům. Mise by měla skončit v roce 2008.

1959 - 1988 ¦ 1989 - 1996 ¦ 1997 - současnost ¦ na začátek