SVĚTELNÝ ROK

Jednotka délky požívaná astronomy pro určení velmi velkých vzdáleností.
Značí se ly (zkratka z anglického „light year“) a představuje délku, kterou urazí světlo za jeden tropický rok.
Světlo se ve vakuu pohybuje konstatní (neměnnou) rychlostí
c = 299 792 458 m.s-1
Jeden rok má 3,15.107 sekund
Po vynásobení počtu sekund rychlostí světla dostaneme uraženou vzdálenost za 1 rok.

1 ly = 9,46 . 1015 m
Jen pro představu: takovou vzdálenost bychom letadlem o rychlosti 3000 km.h-1 letěli téměř
360 000 let !

měření vzdáleností