Galaxie je obrovský útvar obsahující hvězdy, mlhoviny, hvězdokupy a mezihvězdný plyn a prach. Naše Galaxie patří spolu s mnoha ostatními do místní skupiny galaxií. Nejkrásnější z nich, Velkou galaxii v Andromedě, můžeme spatřit pouhýma očima.

Historie

Počátkem 20. století vznikl spor, zda všechny pozorované mlhoviny patří do naší Galaxie. Charles Messier a Wiliam Herschel zaznamenali velké množství slabě zářících mlhovin, z nichž Velká galaxie v Andromedě velmi podobná naší galaxii mnohé byly eliptického tvaru. Většina astronomů se domnívala, že se jedná o objekty uvnitř naší Galaxie, menšina zastávala neuvěřitelnou myšlenku: Jsou to samostatné objekty, daleko za hranicemi Mléčné dráhy. Tato teze se nakonec ukázala jako pravdivá. Erwin Hubble rozeznal ve vzdálených galaxiích proměnné hvězdy a stanovil tak jejich vzdálenosti: milióny světelných roků. Lidé si tak naráz uvědomili ohromující rozsah vesmíru.

Typy galaxií

Hubble vykonal záslužnou práci při shromažďování dat o galaxiích a jejich třízení. Pracoval tehdy na samé hranici technického pokroku, eliptická galaxie M65 přesto rozdělil velké množství galaxií do několika skupin. Toto třízení dostalo název Hubbleova klasifikace. Galaxie třídíme podle zploštění, struktury, množství mezihvězdné hmoty, množství mladých hvězd a podle poměru celkové zářivosti galaxie ku její celkové hmotnosti.

ELIPTICKÉ: Nemají spirální ramena, existují obrovské i trpasličí eliptická galaxie M87 eliptické galaxie, nemají žádné strukturní detaily, hvězdy jsou v nich nesymetricky rozložené, hustota ubývá směrem k okraji. Obsahují starší hvězdy, červené obry, a veleobry. V současné době se v nich netvoří nové hvězdy protože se v nich nachází velmi málo mezihvězdného prachu a plynu. Eliptické galaxie jsou označovány písmenem E a číslem, které charakterizuje jejich eliptické protažení. E0 jsou eliptické galaxie téměř kulové, E9 pak galaxie, které svým tvarem připomínají doutník.

SPIRÁNÍ: Obsahují miliardy až stamiliardy hvězd. spirální galaxie M100 spirální galaxie M51 Středové oblasti spirálních galaxií obsahují především starší hvězdy, zatímco ve spirálních ramenech se nachází velké množství mlhovin , mezihvězdného plynu a plynu a otevřených hvězdokup. Spirální galaxie obsahují různý počet ramen, které vybíhají z galaktického středu. Spirální galaxie se označují písmenem S a malým písmenem : Sa hodně zavinuté spirální ramena kolem jádra, Sb : průměrně zavinutá ramena, Sc: hodně rozvinutá ramena.

spirální galaxie s příčkou NGC 1365 SPIRÁLNÍ GALAXIE S PŘÍČKOU: Podobné normálním spirálním galaxiím. Jejich spirální ramena se ale nenapojují na jádro přímo, ale přes příčku., která se otáčí stejnoměrně spolu s jádrem. Označujeme je písmeny SB a doplňujícím písmenem, které udává stupeň zavinutí ramen SBa hodně zavinuté spirální ramena kolem jádra, SBb : průměrně zavinutá ramena, SBc: hodně rozvinutá ramena.

NEPRAVIDELNÉ: Malé procento galaxií nevykazuje žádné známky pravidel nosti. Značíme je zkratkou Irr (z anglického slova irregular = nepravidelný). Obsahují velké množství mezihvězdné hmoty. Mají obvyklé rozměry od 5 tisíc do 10 tisíc světelných let a obsahují až miliardy hvězd. Jejich původ se vysvětluje obtížněji než u galaxií s jistým prvkem souměrnosti. Nejbližšími nepravidelnými galaxiemi jsou Magellanova mračna.

stavba galaxií Mléčná dráha hlavní menu