Kvasary jsou považovány za nejvzdálenější pozorované objekty ve vesmíru. Vyzařují ohromné množství energie takže jsou poměrně dobře pozorovatelné.

Kvasary (zkratka - kvazistelární rádiový zdroj) byly objeveny počátkem 60.let minulého století. Jde o velmi zvláštní objekty, které nezapadají do "šablon" pro hvězdy ani pro galaxie. Po změření červených posuvů těhto objektů se zjistilo, že jejich rychlost vzdalování činí 90% rychlosti světla. Takové objekty (hvězdy) nemohou patřit do žádné galaxie protože by jejich rychlost převyšovala únikovou ryhlost pro kteroukoli hvězdnou soustavu (maximálně 700 km.s-1). Objevilo se množství hypotéz o "novém zdroji energie" a dosud nepoznaných fyzikálních zákonech, později se ale ukázalo, že i kvasary jsou vyhovující pro Hubbleův vztah - jejich rychlost vzdalování je nejvyšší pozorovaná, musí se tedy nacházet nejdále od nás. Tak se kvasary ocitly na čele nejvzdálenějších pozorovaných objektů ve vesmíru. Přestože se jedná o objekty takto extrémně vzdálené, lze je poměrně dobře pozorovat středně velkými teleskopy. Další objev přinesl možnost změřit dokonce i velikost kvasarů - astronomové objevili, že kvasary mění svou jasnost i rádiový tok, díky tomu bylo možné nepřímo určit velikost zdroje. Výsledek byl překvapující - průměr kvasarů nepřesahuje několik světelných dnů! Z tohoto velmi malého prostoru (galaxie mají průměr i 1020 větší) vychází záření o výkonu srovnatelném s výkonem celé galaxie! V současné době je známo přes 8000 kvasarů které září nejen v rádiové ale i v infračervené části spektra.

hlavní menu