Mléčná dráha má dvě satelitní galaxie obíhající kolem ní. Tyto galaxie byly pojmenovány podle portugalského mořeplavce Ferdinanda Magellana (portugalští mořeplavci jsou jejich objeviteli) Velký a Malý Magellanův oblak. Magellanova oblaka jsou viditelné pouze z jižní polokoule a jsou velmi dobře pozorovatelné. Jedná se o malé galaxie nepravidelného typu. Velký oblak je vzdálen 165 000 světelných let, Malý oblak je vzdálen 200 000 světelných let, jsou desetkrát blíže, než nejbližší sousední galaxie. Ve Velkém Magellanově oblaku je možné rozlišit jednotlivé hvězdy, které jsou často pozorovány astronomy, kteří se chtějí něco dovědět o životě typických hvězd. Nachází se zde také emisní mlhovina Tarantule, v jejíž blízkosti došlo k výbuchu supernovy v roce 1987. Velký Magellanův oblak oběhne Galaxii jednou za 2,5 miliardy let. Obíhá velmi blízko a důsledkem slapových gravitačních sil se Velký oblak trhá a část hmoty padá na Mléčnou dráhu.

Mléčná dráha