Galaxie ve vesmíru nejsou rozloženy rovnoměrně. Pozorování a vytváření trojrozměrných map galaxií ukázalo, že galaxie se shromažďují do skupin (hnízd) velkých rozměrů. Např. Mléčná dráha je součástí místní skupiny galaxií obsahující asi 30 galaxií různých velikostí, hmotností a tvarů v pomyslné kouli o poloměru 5 milionů světelných let. Do této skupiny patří např. Velká galaxie v Andromedě.

Další úrovní v hierarchii stavby systému jsou tzv. kupy galaxií, které obsahují tisíce galaxií v prostoru o poloměru asi 15 milionů sv.let. Vědci se domnívají, že kupy galaxií jsou největšími strukturami ve vesmíru, které jsou ještě gravitačně vázány (obíhají kolem společného těžiště).

Avšak ani kupy galaxií nejsou ve vesmíru rozloženy rovnoměrně, nýbrž ve shlucích nazývaných nadkupy galaxií. Průměrná nadkupa se skládá z několika desítek kup a zaujímá prostor velký asi 300 milionů let. Nadkupy nejsou již gravitačně vázány a proto se postupem času rozpadají - samozřejmě z našeho hlediska nesmírně pomalu.

galaxie ve vesmíru Mléčná dráha hlavní menu