CNO CYKLUS

4 protony se sloučí a vytvoří jedno jádro helia. Energie je uvolněna ve formě 3 fotonů gama, 2 pozitronů a 2 neutrin. Uhlíkové jádro je pouze katalyzátorem.

Uhlíkové jádro 12C reaguje s volným protonem neboli jádrem atomu vodíku H. Uvolňuje se foton gama a vzniká jádro 13C, které je ale nestabilní a rozpadá se radioaktivním brozpadem na pozitron (anihiluje při styku s elektronem), neutrino a jádro atomu dusíku 13N. Toto jádro přijme další proton. Dochází ke vzniku jádra 14N a k vyzáření fotonu. Jádro atomu dusíku opět reaguje stejným způsobem s dalším protonem. Vzniká foton a kyslíkové jádro 15O, které je nestabilní a rozpadá se brozpadem na jádro 15N. Toto jádro přijme poslední proton a rozpadá se na dvě atomová jádra: 12C, které je použito pro další reakci a 4He - výsledný produkt termonukleární reakce.

Pozn.: Na diagramu červené částice nesou kladný, šedé neutrální a modré záporný elektrický náboj.

termonukleární reakce