DOBA NA HLAVNÍ POSLOUPNOSTI

Jak dlouho zůstane hvězda na hlavní posloupnosti?
Čím je hvězda hmotnější, tím kratší dobu zůstane na hlavní posloupnosti. Pro hvězdu na hlavní posloupnosti zhruba platí:

t ~ M / L

M..........hmotnost v násobcích hmotnosti Slunce
L...........zářivost v násobcích zářivosti Slunce
t............doba v miliardách let

orientační tabulka:

M L t
1 1 10
2 16 1,5
10 104 0,03

hlavní posloupnost