Gravitační smršťování prahvězdy se zastavuje, jakmile se v jejím nitru zapálí termonukleární reakce. Kam se hvězda zařadí na hlavní posloupnost závisí na její hmotnosti. Tzn., že již při zrodu prahvězdy je předurčena povrchová teplota, zářivost a celá stavba atmosféry a nitra hvězdy. Je dokonce předurčeno, jak dlouho hvězda na hlavní posloupnosti zůstane, to znamená, jak dlouho bude ve svém jádře spalovat vodík v helium. Asi 12% celkové zásoby vodíku přemění hvězda v helium, než opustí hlavní posloupnost a stane se z ní červený obr. Protože spalování vodíku trvá velmi dlouho (s výjimkou velmi hmotných hvězd), nacházíme velkou většinu hvězd v naší Galaxii na hlavní posloupnosti. To znamená, že září z přeměny vodíku na helium.

Hertzprungův-Russellův diagram

klikni pro zvětšení Hertzprungův – Russellův diagram ukazuje vztah mezi zářivým výkonem (L) a povrchovou teplotou hvězdy (T). Na povrchové teplotě hvězdy závisí její barva, která se spojitě mění z červené přes žlutou a bílou až k modré. Každému teplotnímu intervalu byla přiřazena spektrální třída, která je uvedena v horní části nákresu. Zářivý výkon lze také vyjádřit pomocí absolutní hvězdné velikosti (M) v pravé části obrázku.


vznik hvězd život hvězd zánik hvězd