Téměř všechny hvězdy se rodí ve skupinách spíše než jako jednotlivci. Ve hvězdokupách jsou všechny hvězdy stejně staré. Rozlišujeme otevřené a kulové hvězdokupy

Otevřené hvězdokupy

otevřená hvězdokupa M45 Plejády Přestože gravitace drží jednotlivé členy do jisté míry pohromadě, vůbec nejsou pevné a přitažlivost jiných těles (například mezihvězdného mračna) je může snadno roztrhat. Některé skupiny hvězd drží při sobě tak málo, že je vhodnější je nazývat hvězdné asociace otevřená hvězdokupa M6 než hvězdokupy. Asociace mají mezi 10 až 100 členy, které jsou rozptýleny v oblasti o velikosti několika světelných let. Dnes je známo něco kolem 1200 otevřených hvězdokup v naší oblasti Galaxie, ale odhaduje se, že jich je v celé Galaxii kolem 100 000. Nejznámější otevřenou hvězdokupou jsou Plejády neboli Kuřátka. V této hvězdokupě se nachází 300 až 500 hvězd v oblasti 30 světelných let. Hvězdokupa je vzdálena 400 světelných let a stáří hvězdokupy činí pouze 50 miliónů let. Všechny hvězdokupy, které známe jsou poměrně mladé – do 100 miliónů let.

Kulové hvězdokupy

kulová hvězdokupa NGC1850 Kulové hvězdokupy jsou pravým opakem otevřených hvězdokup. Jediným společným rysem je stejné stáří všech hvězd ve hvězdokupě. V kulových hvězdokupách je v kulové oblasti natěsnána stovka, tisíc a někdy i milión hvězd. Hvězdy jsou nahuštěné tak, že kdyby naše Slunce bylo v takové hvězdokupě, viděli bychom pouhýma očima na noční obloze více než milión jednotlivých kulová hvězdokupan M13 hvězd. Typická velikost takové hvězdokupy leží mezi 20 až 400 světelnými roky. V natěsnaných jádrech kulových hvězdokup se hvězdy nacházejí tak blízko sebe, že jejich vzájemná gravitační přitažlivost je váže dohromady a tvoří z nich těsné dvojhvězdy. Někdy mohou dokonce splynout v jedinou hvězdu. Dvojhvězdy jsou ve hvězdo- kupách zastoupeny 100krát častěji než kdekoli jinde. V naší Galaxii je známo asi 200 kulových hvězdokup; vyplňují velký kulový prostor kolem celé Galaxie. Všechny jsou velmi staré. Vznikly před 10 až 15 miliardami let.vznik hvězd život hvězd