P-P ŘETĚZEC

4 jádra vodíku se postupně sloučí v 1 jádro helia. Energie je uvolněna dvěma neutriny a dvěma fotony gama.

termonukleární reakce: pp-řetězec
2 protony vstupující do reakce se sloučí v jádro těžkého vodíku 2H (deuteria). Energie je uvolněna ve formě neutrina vea pozitronu e, který ihned anihiluje s nejbližším elektronem
Jádro deuteria pokračuje dále a reaguje s dalším protonem. Uvolňuje se jeden foton gama (g) a vzniká jádro tricia.
Jádro tricia (neboli lehkého vodíku) se sráží s jádrem helia.Vzniká jádro atomu berilia a jeden foton gama
Toto jádro přijme jeden elektron, přemění se na jádro atomu lithia (tzv. brozpad) a vyšle neutrino
Jádro atomu lithia se srazí s posledním protonem a rozpadne se na 2 jádra atomu helia. Jedno jádro je výsledným produktem reakce, druhé se vrací zpět (označeno modře) a funguje jako katalyzátor.

Pozn.: Na diagramu červené částice nesou kladný, šedé neutrální a modré záporný elektrický náboj.

termonukleární reakce