SLUNCE-ÚDAJE

hmotnost (Mo) 2,0.1030 kg
poloměr (Ro) 7,0.108 m
zářivý výkon (L0) 3,8.1026 W *
stáří 4,6.109let

* zářivý výkon ve všech oborech spektra dohromady při teplotě povrchu 5 700 K a teplotě v nitru Slunce 15 MK.