TERMODYNAMICKÁ TEPLOTA

Astronomové a kosmologové používají Kelvinovu stupnici místo stupnice Celsiovy. Celsiova stupnice pokládá za 0° bod tání ledu ( tuhnutí vody ). Kelvinova stupnice pokládá za 0K teplotu, která odpovídá –273,15°C. Je to tzv. termodynamická neboli absolutní nula. Nižší teploty nelze žádným způsobem dosáhnout.

0 K = -273,15 °C
0°C = 273,15 K

Teplotní přírůstek 1°C odpovídá 1K.
Pozn.: U vysokých teplot, řádově od tisíců stupňů celsia můžeme pokládat za K~°C protože odchylka je velmi malá ( např. 1 milión °C ~ 1 milión K ) a lze ji zanedbat. Proto můžeme pro lepší představu používat °C pro stejné hodnoty v K.