HOŘENÍ UHLÍKU

Dalším důležitým krokem ve vývoji středně těžkého červeného obra je hoření uhlíku. Červení obři spalují uhlík při teplotách kolem 8.108 K. Produkty termonukleárních přeměn uhlíkových jader jsou jádra atomovým číslem blízká hořčíku:

12C + 12C --» 20Ne + 4He
12C + 12C --» 23Na + 1H
12C + 12C --» 23Mg + 1n
12C + 12C --» 24Mg + foton

Lehké hvězdy nikdy nedosáhnou ve svém jádře dostatečné teploty k spalování uhlíku.

zpět    stádia obra    dále