Hvězda je ohromná žhavá koule, která vzniká zhuštěním velkých oblaků plynu. Hvězdy vznikají různě velké a mohou být obklopeny planetami jako naše Slunce

mlhovina NGC2264 V mlhovinách můžeme pozorovat velmi mladé hvězdy. Zárodky hvězd se zde smršťují a produkují stále více tepelné energie. Teplota uvnitř hvězdy stoupá, ve hvězdě započínají termonukleární reakce a hvězda začíná zářit. Hmota kolem hvězdy je odvanuta pryč slunečním větrem, ale větší částečky zůstávají na svých oběžných drahách a mohou později formovat planety. Zatím se nepodařilo zjistit, zda i jiné hvězdy mají kolem sebe planety, jako naše Slunce. Vědci se ale domnívají, že Sluneční soustava by neměla být ve vesmíru žádnou zvláštností.


vznik hvězdy Sluneční soustava mlhoviny život hvězd