Hvězdy se rodí z mezihvězdné látky gravitačním smrštěním. Vlastní gravitací je mezihvězdný oblak stažen do poměrně malého a hustého objektu kulovitého tvaru. Tento objekt je nazýván prahvězda. Vlastní gravitace působí navzájem na každou částici oblaku (prahvězdy) Problém je v tom, že každý mezihvězdný oblak je útvar velmi stabilní a rovnoměrně rozložený. Je tedy třeba nějaký impuls, který by rovnoměrnou hustotu oblaku porušil. Astronomové našli několik způsobů, jak donutit mračno, aby se rozpadlo na menší chuchvalce o hmotnosti potřebné pro další smršťování. Jeden z možných způsobů, který se jeví jako nejpravděpodobnější a nejefektivnější souvisí s explozemi supernov. Rozptylující látka z exploze supernovy narazí rychlostí 100 až 1000 km/s do mezihvězdného oblaku a způsobí potřebné zhuštění hmoty. otevřená hvězdokupa M23 Druhým způsobem by mohlo být zhušťování mračna díky různým rychlostem oběhu po eliptických drahách kolem středu galaxie. Více pravděpodobné než vytvoření pouze jedné prahvězdy z jednoho zárodečného chuchvalce je možnost vytvoření několika hvězd najednou. Takovým skupinkám se říká otevřené hvězdokupy. Pokud je tedy hustota dostatečně nízká že přesáhne tzv. kritickou hustotu, začíná se prahvězda smršťovat. Při zhušťování plynu dochází k jeho zahřívání, které znamená zrychlování pohybu atomů. Zrychlování pohybu atomů vede k častým a prudkým srážkám, k tání a vypařování zrníček prachu a k ionizaci (tj. odtržení elektronů od atomových jader). Horečný chaotický pohyb v tlačenici protonů, neutronů a dalších částic uvnitř prahvězdy uvolňuje fotony záření. Oblak plynů se mění v plazmovou hvězdu. Energie je uvolňována nejprve ve formě tepelného (infračerveného) záření, později také ve viditelném světle. Hvězdný vítr uvolňovaný hvězdou odvane nejdrobnější zbytky oblaku. Z těch větších se mohou vytvořit planety. Zahřívání prahvězdy pokračuje tak dlouho, dokud prahvězda nedosáhne dostatečné teploty pro přeměnu vodíku na helium a k započetí termonukleárních reakcí. Říkáme, že se hvězda dostala na hlavní posloupnost


vývoj prahvězdy vznik hvězd vznik Sluneční soustavy