Osudy všech hvězdných objektů závisejí pouze na jejich hmotnosti.

Po té, co hvězda opustí hlavní posloupnost, stane se červeným obrem. Co se stane potom závistí jen na její hmotnosti...
Hvězda 0,002 – 0,08 hmotnosti Slunce se nikdy nestala normální hvězdou. Stále vychládá a mění se v černého trpaslíčka

Hvězda 0,09 – 4 hmotnosti Slunce (tedy i Slunce) skončí jako bílý trpaslík, který odvrhne svou hvězdnou slupku v podobě planetární mlhoviny.
Hvězda 4 – 8 hmotnosti Slunce vybuchne v supernově a jádro zůstane v podobě neutronové hvězdy.
Hvězda 8 – 100 hmotnosti Slunce skončí jako černá díra

Uvedené hmotnosti jsou pouze orientační.
Hvězdy hmotnější než 100 Sluncí nepozorujeme, protože je ihned po vzniku vlastní záření rozmetá v plyn a prach.


život hvězd červený obr bílý trpaslík výbuch supernovy neutronová hvězda černá díra