ANIHIALACE

Anihialace je proces, který nastane při styku částice s antičásticí. Obě částice se v mžiku "vypaří" a my pozorujeme záblesk záření. Ve skutečnosti nejde o zničení částic, ale pouze o jejich přeměnu. Energie částice a antičástice se celá přemění na záření ve formě 2 fotonů gama. Zákon o zachování energie říká, že energii nelze zničit ani vytvořit z ničeho. Anihialace je typickým příkladem procesu, při kterém zcela mizí látka a přitom energie zůstává zcela zachována, pouze je přeměněna na jinou formu.
Při styku elektronu s pozitronem dochází k anihialaci, vznikají 2 fotony gama:
e + e+ —»; 2 g
energie 1 fotonu je asi 0,5 MeV (protože klidová energie elektronu i pozitronu je asi 0,5 MeV)
podobně bude anihilovat např. proton ( 2x foton s energií 1 GeV) nebo neutron s antineutronem (přibližně stejná energie fotonů)

antičástice   menu