Nejjednodušším atomovým jádrem je proton, vodíkové jádro. Atom vodíku je složen z protonu
a z elektronu. Jádro těžkého vodíku, tzv. deuteria se skládá z 1 protonu a 1 neutronu
Jádro tricia je složeno z 1 protonu a 2 neutronů. Pokud je celkový elektrický náboj atomu
neutrální, tvoří obal atomu stejný počet elektronů jako je protonů v jeho jádru. Pokud se
tato rovnováha poruší, např. přidáním či odebráním jednoho či více elektronů z obalu
vznikají tzv. ionty. Jádro helia se skládá z 2 protonů a 2 neutronů a nazývá se částice alfa.
Protony v jádře se navzájem odpuzují elektromagnetickou silou (mají stejné znaménko). Pohromadě je však drží, spolu s neutrony, mnohem silnější síla jaderná. Hmotnost atomu je soustředěna především v jeho jádru. Nukleony (proton a neutron) jsou přibližně stejně hmotné a elektrony jsou asi 1800x lehčí. Jádro atomu má poloměr kolem 10-14m zatím co lehký obal plných 10-10m i více. Prostor, který atom zaujímá je z daleko největší části prázdný. Proto při stlačování látky do malého objemu se atomy zbavují svých lehkých obalů pochodem nazývaným ionizace

zpět do hlavního menu