LEPTONY

Leptony jsou lehké fermiony, které jsou dále nedělitelné. Patří mezi ně elektron, mion, tauon a elektronové, mionoé a tuonové neutrino.

ELEKTRON

Stabilní částice tvořící elektronové obaly atomů. Lehká částice, velmi významná v interakcích atomů, zejména chemických. Více viz tabulka

MION

V letech 1936-37 se podařilo v kosmickém záření objevit středně těžké částice, dnes nazývané miony. Jsou 207x těžší než elektrony a jejich životní doba je dlouhá jen 2,2.10-6 sekund, po které se rozpadají na lehčí leptony. (tabulka)

TAUON

Vysokoenergetická částice, objevena v roce 1974 na urychlovači částic. Jde o velmi hmotnou částici (1784 MeV), která se rozpadá za dobu 3,0.10-13 s.

NEUTRINA

Wolfganag Pauli v roce 1931 při svém studiu radioaktivních přeměn zjistil, že se část energie při některých reakcích kamsi ztrácí. Vyslovil domněnku, že ji musí unášet nějaká velmi lehká elemntární částice bez elektrického náboje, která vůbec neinteraguje s okolím. V roce 1956 se tyto částice podařilo zachytit a byly názvány neutrina. Elektrická neutrina vznikají při různých rekcích , např. při termonukleární reakci ve Slunci. Neutrina se vyznačují neobyčejně vysokou schopností pronikat látkou, např projdou celou Zeměkoulí, aniž by se zastavila. K stoprocentnímu zachycení neutrina by bylo zapotřebí postavit ocelovou desku o délce vice než tisíc světelných let! S touto vlastností neutrin se těžko vypořádávají vědci, kteří neutrina zkoumají. Největší problém je nyní ve stanovení přesné hmotnosti této částice. Dosavadní měření ukazují, že hmotnost těchto miniaturních částic je (2 ± 2).10-35 kg. Je tedy možné, že mají hmotnost přesně rovnou nule. Otázka hmotnosti neutrin je důležitá pro lepší pochopení rozložení hmoty ve vesmíru. Pokud totiž mají neutrina hmotnost menší než 1.10-35 kg, pak nehrají ve vesmíru žádnou roli. V opačném případě jsou důležitou složkou hmotnosti vesmíru jako celku.

Později byly objeveny ještě 2 další neutrina: mionové (E0 < 0,27 MeV) a vysokoenergetické tauonové (E0 < 35 MeV).
Všechny tři neutrina jsou stabilní

menu