gravitační síla je univerzální a působí do nekonečna Gravitační síla je silou slabou, slabší než síla jaderná a síla elektromagnetická. Je ale silou univerzální, působí na všechny tělesa, nelze ji nijak odstínit a působí do nekonečna. Proto hraje ve vesmíru důležitou roli ve stavbě větších vesmírných těles: planet, hvězd, hvězdokup, galaxií, způsobuje neustálé obíhání planet po oběžné dráze kolem Slunce. Gravitační síla na Zemi působí do jejíího středu a mírně ovlivněna rotací Země se nazývá tíže, která působí na všechny předměty na povrchu Země a v jejím okolí.

Isaac Newton popsal gravitační sílu matematickým vztahem. Velikost této síly závisí na hmotnosti 2 objektů, mezi kterými síla působí a na jejich vzdálenosti. Čím je hmotnost těchto těles větší a vzdálenost mezi nimi menší, tím je gravitační síla větší.
Pomocí Newtonových zákonů lze také popsat oběžné dráhy, po kterých se pohybují planety kolem Slunce, měsíce kolem planet nebo družice kolem Země.

Každému místu kolem tělesa lze vypočítat tzv. gravitační potenciál. Tato veličina představuje práci, kterou musíme vynaložit, abychom z tohoto místa odnesli 1 kg daleko od tělesa. Potenciál vyplývá z Newtonova zákona ( U = -c .M / r ) a závisí pouze na hmotnosti tělesa a na vzdálenosti od něj. Potenciál tělesa si můžeme představit jako gravitační jámu. Čím je hmotnost tělesa větší a čím je jeho poloměr menší, tím je jáma větší.

Newtonův gravitační zákon vysvětlil