OBĚŽNÉ DRÁHY ZEMĚ

Oběžná dráha závisí na rychlosti s jakou těleso obíhá kolem Země.
Pro kruhovou rychlost je třeba rychlosti asi 7,91 m.s-1 (těsně nad povrchem).
Tato rychlost se nazývá první kosmická rychlost (3). Doba oběhu po této dráze je asi 84,5 min.
Jiný důležitý případ kruhové dráhy je tzv. geostacionální oběžná dráha, která leží v rovině rovníku a jejíž oběžná doba se rovná 1 otočce Země - 24 h. Geostacionální dráha leží ve výšce 35800 km. Družie umístěná na této dráze tak vlastně "visí" nehybně nad zemským povrchem.

Pro rychlosti mezi 7,91 a 11,2 km.s-1 je oběžná dráha eliptická (4).
Pokud těleso dosáhne tzv. druhé kosmické rychlosti 11,2 km.s-1 bude se od Země stále vzdalovat i nikdy se již nevrátí zpět. Tato rychlost se nazývá rychlostí únikovou (5)

K tomu aby těleso opustilo Sluneční soustavu je zapotřebí vystřelit jej třetí kosmickou rychlostí 16,6 km.s-1.

gravitační síla