Žijeme v trojrozměrném světě, náš dům má délku, šířku a výšku a čas nám odměřují hodiny. Proč tedy uvažovat o splynutí prostoru a času, neboli o prostoročasu? Fyzikové hovoří o času jako o čtvrtém rozměru protože velmi úzce souvisí s ostatními třemi. Prostor se v čase vyvíjí, objekty stárnou, popř. se pohybují v prostoru. Např. pro sjednání schůzky není možné udat jen prostorové "souřadnice" - čas je neméně důležitý.

Einsteinova teorie relativity

Při studiu relativistických částic (tj.částic, jejichž rychlost se blíží rychlosti světla) se zjistilo, že tyto částice mají odlišné vlastnosti (např. urazí za svůj časově přesně vymezený život delší dráhu než by se dalo usuzovat podle jejich rychlosti). Takové děje popisuje Einsteinova speciální teorie relativity.

Obecná teorie relativity také pracuje s prostoročasem a popisuje vlastnosti prostoru kolem hmotných těles a jejich gravitační působení na okolí.


zakřivený prostoročas obecná teorie relativity speciální teorie relativity gravitační síla