DEGENEROVANÉ ELEKTRONY

elementární struktura látky Při vzrůstající hustotě látky od 5.104 do 5.105 kg.m-3 se chemické vlastnosti látky zjednodušují. Při hustotách od 5.105 až do 1.1014 kg.m-3 všechna atomová jádra postupně ztrácejí své elektrony, takže se látka skládá převážně z volných elektronů a jader - tento pochod je nazýván ionizace. Jádra, která se tak zbavila svých lehkých obalů, mohou být tak blížeji sebe. Tlak je způsoben především elektrony a nezávisí na váha jednoho cm krychlového elektrony a nezávisí na teplotě. Tlak elektronů je způsoben degenerací, k níž dochází důsledkem tzv. Pauliho principu.

hlavní   dále >>